Peletovací lis TL700 na biomasu

Peletovací lis se používá pro výrobu pelet ze sušených pilin, slámy, sena, kukuřice, slunečnice a odpadu zemědělské výroby (např. odpad z čištění obilovin), jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování (vlhkost suroviny se musí pohybovat mezi 12 a 15 %). Nabízíme peletování zkušebních vzorků i z dalších materiálů. Úspěšně již byly odzkoušeny vzorky odpadu buničiny, PVC, drcené pryže nebo papíru.

Náhradní díly na redlery R 175, 250, 315 a RT 160, 260, 360

Redlery typu RT160, 260,360 se používá k dopravě obilí nebo jiných sypkých materiálů v přímém směru s přípustným sklonem do 10°.
U redlerů, které slouží k rozdělování materiálu do dvou a více směrů se mimo koncového výpadu používají ještě další výpady. Jsou ručně nebo dálkově ovládané a montují se do dna žlabu.
Redlery se používají v obilních silech, posklizňových linkách, výrobnách krmných směsí a v obilních mlýnech.

Náhradní díly na stroje TMS

Továrny mlýnských strojů (TMS Pardubice) byly ještě v nedávné minulosti velmi známou pardubickou firmou, která dodávala svoje výrobky do celého světa. V roce 1992 ale TMS Pardubice skončily v konkurzním řízení a firma nakonec úplně zanikla. Její zákazníci nemohli dlouhou dobu nalézt výrobce náhradních dílů na stroje, které TMS vyráběla. Až naše společnost tuto situaci pomohla vyřešit a výrobu převzala, aby vyšla vzniklé poptávce vstříc. Proto si i nadále mohou zákazníci zaniklé TMS objednávat náhradní díly na své stroje u nás.

Náhradní díly na šrotovníky MK, MKV, MU, MKT, UH, SUNP

Vyrábíme kladívka pro šrotovníky na míru. Skladem u nás naleznete síta různých průměrů, kladiva včetně čepů, lišty, klapky s mlecí hlavou, mlecí desky, závěsné tyče, rotory šrotovníků, kostry a segmenty sít.

Korečkové elevátory

Dodáváme náhradní díly na korečkové elevátory OKE, EK, EV a korečky na míru. Poradíme si s korečky lisovanými, skládanými i svařovanými. Skladem u nás vedeme popruhová kola, hlavy spodní i horní, výtahové šachty, korečkové šrouby, podlažky i dopravní pásy (kurta).

Mixér napařovací MN412U

Mixer napařovací MN 412, MN 412U je stroj, který je určen k vlhčení sypkých nebo šrotovaných směsí před granulováním a to napařováním (vlhčení parou), kterou se sypká směs promíchává a dopravuje ke granulování. Je konstruován pouze pro použití v lince. Mixer napařovací MN 412, MN 412U nesmí být používán samostatně.

Předčistička obilí PO

Předčistička obilí PO 750 je vhodná pro hrubé předčištění obilovin, kukuřice a dalších zrnin. Využití najde v obilních silech a posklizňových linkách nebo jiných provozech pro předčištění suchých, sypkých surovin. Má nízkou spotřebu el. energie, spolehlivý provoz a kompaktní rozměry.

Spádové prvky

Soubor prvku spádové dopravy se používá při vtoku zrna nebo krmivárenských produktů do silových komor nebo podlahy skladišť, případně ke vstupu do silových komor za účelem čištění nebo kontroly.
Gama Pardubice vyrábí spádové prvky určené do spádových dopravních cest na silech, mlýnech, posklizňových linkách, zpracovatelských závodech a výrobních linkách.

Rotační směšovací podavač

Rotační směšovací podavač RSP dále jen (podavač) je zařízení, které umožňuje vstup produktu, který má být přemístěn, do potrubí tlakové dopravy tak, že oddělí tlakové prostředí uvnitř potrubí od prostředí s normálním atmosférickým tlakem, a zároveň vytvoří v produktu a proudícího vzduchu směs v poměru, který přepravu produktu umožní. Produktem bývá obilí, mouky, šrotované pokrutiny, otruby, krmné směsi, premix, šroty, prach a pod.

cs_CZCzech