Kruhový rozdělovač KR75

Těsnící ústrojí je zařízení, které odděluje tlakový prostor od beztlakového a současně slouží k odvedení suroviny z tlakového prostoru do beztlakového.

Používá se pro dopravu obilí, šrotů, mouky, obilních prachů apod. o maximální vlhkosti 14%. Nedá se použít pro materiály vyznačující se přilnavostí, lepkavostí a abrazivitou.

Dělička těsta DT

Dělička těsta je plnoautomatický stroj na dělení těsta a tužení klonků. Zpracovává obvykle pšeničné těsto běžné kvality, s obsahem tuku max. 8%. Dělička je zařazena do linky na výrobu pečiva. Dělička těsta se používá v pekárnách.

Aspiratér – čistička obilí ASP 750

Aspiratér se používá pro předčištění obilí a kukuřice v posklizňových linkách a na sušárnách obilí a čištění pro potravinářské účely v obilních silech a skladech, případně k přípravě obilovin v čistících stanicích osiv.

Granulátor TL 700 na krmné směsi

Granulátor se používá pro granulování krmných směsí, jejichž podstatnou složku tvoří obilní šroty, mlýnská krmiva a další suroviny (např. sušené pícniny, řepné řízky, sušené piliny, slámu, obilní prachy) jejichž fyzikálně-mechanické vlastnosti umožňují jejich stmelování.

Těsnící ústrojí TU200, TU250

Těsnící ústrojí je zařízení, které odděluje tlakový prostor od beztlakového a současně slouží k odvedení suroviny z tlakového prostoru do beztlakového.

Používá se pro dopravu obilí, šrotů, mouky, obilních prachů apod. o maximální vlhkosti 14%. Nedá se použít pro materiály vyznačující se přilnavostí, lepkavostí a abrazivitou.

cs_CZCzech