Aspiratér – čistička obilia

Použitie stroja ASP 750 - čistička obilia

Aspiratér sa používa na predčistenie obilia a kukurice v poúrodových linkách a na sušiarňach obilia a čistenie na potravinárske účely v obilných silách a skladoch, prípadne na prípravu osív obilnín v čistiacich staniciach osív.

Aspiratér – čistička obilia

Výkonnosť aspiratéru 75t.hod-1 sa rozumie pre pšenicu pri objemovej hmotnosti 780g.dm-3 o vlhkosti 18% a o čistote produktov 93%.

Obilie je privádzané spádovým potrubím do vpádového nástavku na aspiračnej skrini, pričom regulačná klapka je uzavretá. So zväčšujúcou sa zásobou obilia a tým zväčšujúcim sa tlakom na klapku sa táto klapka začne pomaly otvárať. Posúvaním závažia na ramene klapky docielime rovnomerného rozprestretia obilia, čím čiastočne upravíme aj výkon stroja. Kým sa obilie začne rozdeľovať na jednotlivé sitá, čo obstaráva rozdeľovač zrna pod aspiračnou skriňou, je na prednej čelnej strane pomocou tlačného ventilátoru (pokiaľ je v stroji osadený) a aspir. kanálu prevetrávané a zbavené ľahkých nečistôt a prachu.

Obilie takto rozdelené a čiastočne vyčistené je privádzané na jednotlivé sústavy sít so sitami B a C. Kmitavým pohybom sústavy sít a ich sklonom je obilie transportované po sitách. Prepady sít B a prepady sít C sú na konci sústavy vyvedené žliabkami do oboch strán stroja. Prepady sít C (vytriedené obilie) prechádza jednotlivými aspiračnými kanálmi na výpadoch do spoločného výpadového koša. Intenzívne čistenie sít zabezpečuje kefové čistenie.

Aspiračné kanály ako pri vpáde, tak aj pri výpade, sú odvedené do aspiračnej skrine. Ľahké nečistoty a prach sú na tomto mieste odstavené. Ťažšie nečistoty sú zhŕňané do tesniaceho ústroja a ďalej unášané k odlučovači. Pre správne riadenie funkcie vzduchových (aspiračných) kanálov slúžia klapky. Nastavenie klapiek a ich regulácia sa prevádza páčkami na vonkajšej pravej strane aspiračnej skrine.

Soubory ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Tyto informace jsou sdíleny s našimi partnery.